04:39, 18 июль 2019 Бш
Мурда күнү, 09:50, Коом

up